قابل توجه نویسندگان مقالات: (مهم)

 • مقالات به دو صورت شفاهی و پوستر پذیرفته شده اند.
 • به منظور پذیرش نهایی مقالات لازم است تا هزینه مربوط به ثبت نام نویسنده (750،000 ریال) برای هر مقاله توسط یکی از نویسندگان مقاله به حساب کنفرانس پرداخت گردد. در غیر اینصورت مقاله مربوطه از لیست مقالات پذیرفته شده کنفرانس خارج خواهد گردید.
 • ارائه مقالات پذیرفته شده (به صورت شفاهی و پوستر) در کنفرانس الزامی است. در غیر اینصورت مقاله مربوطه از لیست مقالات پذیرفته شده کنفرانس خارج خواهد گردید.
 • مدت زمان ارائه برای مقالات شفاهی 20 دقیقه است.
 • حضور یکی از نویسندگان برای مقالات پوستر در زمان مقرر الزامی است.
 • فرمت ارائه مقالات شفاهی و پوستر در بخش راهنمای نویسندگان قرار گرفته است و نویسندگان می بایست فایل ارائه و پوستر خود را بر اساس این فرمت آماده و تا پایان آبان ماه به پست الکترونیکی کنفرانس ارسال نمایند. این زمان تمدید نخواهد شد.
 • چاپ پوستر بر عهده دبیرخانه کنفرانس است. فایل پوستر می بایست به صورت (PDF) ارسال گردد.

فرمت  تهیه پوستر مقاله

فایل دانلود نمونه " پوستر"

 

فرمت  تهیه فایل تصویری ارائه مقالات

 

فایل دانلود نمونه 'ارائه شفاهی'(فارسی) و فایل دانلود نمونه "ارائه شفاهی"( انگلیسی)

 

  تذکر مهم: با توجه به شرایط سالن های ارایه مقالات و ضرورت نمایش شایسته اسلایدها برای بهره گیری هرچه بهتر شرکت ‌کنندگان، خواهشمند است موارد ذیل را در تهیه فایل تصویری مقاله خویش حتماً رعایت فرمایید. اسلایدهایی که مطابق با الگوی زیر تهیه نشده باشند در برنامه همایش قرار نخواهند گرفت.

 • اسلایدها به زبان فارسی و یا انگلیسی نوشته شود و از نظر املایی و نگارشی به دقت تصحیح گردد.
 • برای تایپ از قلم‌های زیر و رنگ‌ مشکی استفاده شود (به دلخواه خود می‎توانید از فونت های مشابه استفاده کنید، ولی از اندازه فونت‎های بسیار بزرگتر یا کوچکتر از مقادیر ذکر شده استفاده نشود)

 قلم‌های مورد استفاده برای بخش‌های مختلف اسلاید 

بخش

قلم فارسی

قلم انگلیسی

عنوان مقاله

(B Titr 36)تیتر 36

 Times New Roman 44 Bold

  اطلاعات نویسنده و واژگان کلیدی

(B Titr 30)تیتر 24

 Times New Roman 36 Bold

  عنوان بندها

(B Mitra 32)میترا سیاه 36

Times New Roman 22 Bold

  متن داخل جداول

( B Mitra 26)میترا معمولی 26

  Times New Roman 16

  متن مقاله

( B Mitra 30)میترا سیاه 30

Times New Roman 18 Bold

 • اولین اسلاید باید شامل عنوان مقاله، نام نویسنده (نویسندگان)، سازمان متبوع، کشور و واژگان کلیدی باشد.
 • با توجه به مدت زمان ارایه مقاله (20 دقیقه)، از تهیه فایل‌های حجیم خودداری و حداکثر از 18 اسلاید بهره گیری شود. زمانبندی مناسب برای هر یک از بخش‌های مقاله به ویژه جمع‌بندی و نتایج در نظر گرفته شود.