برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 European Legislation on Ambient Air Quality & Air Pollution Abatement Strategies in Europe
1391-09-27 14:00-17:00
دانشگاه صنعتی شریف 30
3,000,000 ریال
Dr.Meinolf Drüeke
2 مدلسازی آلودگی هوا
1391-09-26 14:00-17:00
دانشگاه صنعتی شریف 30
2,000,000 ریال
دکتر یوسف رشیدی
3 روشهای ارزیابی، مدیریت و کنترل آلودگی صوتی در محیط های شهری و صنعتی
1391-09-27 14:00-17:00
دانشگاه صنعتی شریف 30
2,000,000 ریال
دکتر حسین مهرآوران