تمدید مهلت ارسال اصل مقالات تا 15 مهرماه 1391
1391-07-01
تمدید مهلت ارسال اصل مقالات تا 15 مهرماه 1391

به دلیل مصادف شدن آخرین مهلت ارسال اصل مقالات با ایام پایانی تابستان و به دلیل درخواست های متعدد واصله به دبیرخانه همایش، کمیته علمی مهلت ارسال اصل مقالات را تا تاریخ 15 مهرماه 1391 تمدید نمود.

لازم به توضیح است این زمان تمدید نخواهد شد.