جایزه طرح صنعتی و پروژه های برتر در زمینه کاهش و کنترل آلودگی هوا و صدا

اولین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، در نظر دارد بهترین طرح های صنعتی اجرا شده در زمینه کاهش آلودگی هوا و صدا را به جامعه علمی و صنعتی کشور معرفی نموده و از تلاش های صنعتگران فعال در این زمینه تقدیر به عمل آورد. در این راستا، از تمامی واحد های صنعتی و تولیدی که طرحی را در زمینه کاهش آلودگی هوا یا صدا در فرآیندهای تولید یا محصولات تولیدی اجرا نموده اند، دعوت می شود تا مشخصات طرح های خود را به دبیرخانه همایش ارسال نمایند. طرح ها یا محصولات مذکور می بایست اثر قابل ملاحظه ای در کاهش آلودگی هوا و صدا داشته و نتایج قابل دفاع و ارزیابی داشته باشند.

مراحل معرفی و بررسی طرح های ارسالی

1-      تکمیل فرم پیوست توسط واحد صنعتی

2-      ارسال فرم به دبیرخانه همایش به آدرس ایمیل aqm2012@sharif.ir

3-      بررسی طرح های ارسالی در هیات علمی همایش، درخواست تکمیل اطلاعات در صورت نیاز

4-      اعلام مشخصات تمام طرح های واصله و معرفی 10 کاندیدای جوایز برتر

5-      معرفی و اهدا جوایز و تقدیرنامه به 3 طرح برتر در افتتاحیه همایش

 

فرم معرفی مشخصات طرح یا محصول برتر صنعتی در زمینه کاهش آلودگی هوا و صدا

دانلود(PDF)

دانلود(WORD)