برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 European Legislation on Ambient Air Quality & Air Pollution Abatement Strategies in Europe
1391-09-27 14:00-17:00
دانشگاه صنعتی شریف 30
3,000,000 ریال
Dr.Meinolf Drüeke
2 مدلسازی آلودگی هوا
1391-09-26 14:00-17:00
دانشگاه صنعتی شریف 30
2,000,000 ریال
دکتر یوسف رشیدی
3 روشهای ارزیابی، مدیریت و کنترل آلودگی صوتی در محیط های شهری و صنعتی
1391-09-27 14:00-17:00
دانشگاه صنعتی شریف 30
2,000,000 ریال
دکتر حسین مهرآوران
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.